Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Jesteś tu: Strona główna >> Katedra >> Nasze badania


 Ogólna tematyka badawcza realizowana w Katedrze:

    1. Synteza chemiczna (z elementami biotechnologii) związków chemicznych
        (potencjalnych API) oraz technologia wytwarzania nanocząstek.
    2. Modelowanie komputerowe.
    3. Charakterystyka NMR i analiza rentgenostrukturalna (we współpracy).
    4. Badania fizyko – chemiczne:
        a) badania solwatochromowe,
        b) spektroskopia absorpcyjna i emisyjna,
        c) elektrochemia.
    5. Badania biologiczne (we współpracy).

 


Aktualnie w Katedrze i Zakładzie Technologii Chemicznej Środków Leczniczych realizowane są następujące tamaty badawcze:
1.    Resweratrol i jego pochodne
Związki polifenolowe - pochodne stilbenu


Resweratrol - działanie chemoprewencyjne
Kombrestatyna A4 - działanie antymitotyczne


Projektowanie, synteza i ocena aktywności biologicznej metylotiopochodnych kombretastatyny A-4 - potencjalnych czynników antymitotycznych.

2.    Kwas glicyryzynowy i jego pochodne

Kwas glicyryzynowy to saponina triterpenowa, główny, biologicznie aktywny składnik korzenia lukrecji, mieszanina soli potasowej, wapniowej i magnezowej – glicyryzyna. W Katedrze opracowywane są nowe kompleksy supramolekularne kwasu glicyryzynowego ze związkami biologicznie czynnymi.

Kwas glicyryzynowy – jednym z najbardziej obiecujących związków kompleksujących pochodzenia naturalnego:
•    podwyższa rozpuszczalność leków hydrofobowych w wodzie,
•    poprawia aktywność leków, z którymi tworzy kompleksy,
•    zwiększa stabilność, biodostępność, obniża toksyczność leków,
•    chroni substancję leczniczą przed metabolizmem przedłużając jej działanie.

3.    Makrocykle porfirynoidowe

Synteza i charakterystyka fizykochemiczna wraz z badaniami biologicznymi makrocykli porfirazynowych posiadających peryferyjny rozbudowany układ pirolilowy.

Wzory strukturalne porfirazyny i ftalocyjaniny

Synteza i badania porfirynoidów z grupy ftalocyjanin i porfirazyn posiadających rozbudowane ugrupowania peryferyjne oraz dendrymeryczne. Charakterystyka spektralna i elektrochemiczna otrzymywanaych makrocykli o potencjalnym zastosowaniu w terapii fotodynamicznej (PDT) i nanotechnologii.

4.    Kwas kynureninowy

Kwas kynureninowy należy do metabolitów szlaku przemiany tryptofanu. Antagonizuje działanie receptorów aminokwasów pobudzających. Jest również antagonistą receptorów cholinergicznych i blokuje presynaptyczne receptory nikotynowe. Stąd też może być potencjalnie wykorzystywany w leczeniu i wielu chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera czy Parkinsona. Synteza nowych i posiadających aktywność biologiczną pochodnych kwasu kynureninowego stanowi ważne wyzwanie dla współczesnej chemii medycznej.

Kwas kynureninowy

Odwiedziło nas: 18883
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaiu. Katedra i Zakład Technologii Chemicznej Środków Leczniczych.
Polityka prywatności